Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Довіреність на представництво інтересів у суді

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки довіреностей Довіреність на представництво інтересів у суді

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

 

Місто Київ,_______ (число) __________ (місяць) дві тисячі одинадцятого року.

 

              Я, П.І.Б.1., податковий номер ________, паспорт __________, виданий  _________ року _______ УМВС України у ________  області, проживаю за адресою: ________ область, місто ________, вулиця _______,  ____, кв. ____,

цією довіреністю уповноважую

П.І.Б.2, який проживає за адресою: місто _________, вулиця _____, ___, кв. ___,  бути моїм представником з усіма належними для того повноваженнями у всіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування (в тому числі в органах державної влади та управліннях, органах державної виконавчої служби та перед фізичними особами,  міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчих їм органах; в органах юстиції, в тому числі – в управліннях юстиції будь-якого рівня, органах нотаріату України,  в органах державної виконавчої служби, в органах прокуратури; у інших правоохоронних органах України, в судах будь-якої інстанції по всіх категоріях справ з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред’явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або  предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення (ухвали, постанови) суду, подання виконавчого документа до стягнення, одержання присудженого майна або  грошей.

Для цього представникові, окрім перерахованого вище, також надається право: подавати від мого імені будь-які заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання даної довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання, викладені в них; отримувати дозволи, довідки, рішення компетентних органів,  дублікати документів, їх копії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи - в разі виникнення такої потреби; отримувати та здавати поштові відправлення (офіційні повідомлення, судові повістки тощо); розписуватися від мого імені в межах цієї довіреності; знайомитися з матеріалами справи (в тому числі у суді та інших правоохоронних органах); брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності; наводити свої доводи і міркування з усіх питань,  що можуть виникнути  в ході реалізації повноважень за довіреністю (у тому числі при здійсненні судочинства);оскаржувати дії органів та посадових осіб у позасудовому чи судовому порядку (в тому числі у вищестоящому органі, у керівника, в судових органах будь-якої з ланок, - з усіма правами та обов’язками, передбаченими процесуальним законодавством для будь-якого із учасників процесу); подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені за цією довіреністю на моє ім’я; здійснювати необхідні платежі при виконанні довіреності; вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного ведення моїх справ.

Довіреність видана з правом передоручення повноважень третім особам, строком на _______________, дійсна  до _________  дві тисячі _______________ року.

                Ст.ст. 238, 239, 240, 241, 247-250, 1003, 1187, 1188 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз’яснено.

             

       ПІДПИС____________________________________________________________________________

   

      Місто Київ, Україна, ___________________________ дві тисячі одинадцятого року.

      Ця довіреність посвідчена мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

      Довіреність підписана  П.І.Б.1. у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

                                                                                                                      

                                                                                        Зареєстровано в реєстрі за №­­ ____.

                                                                                   Стягнуто плату за домовленістю

                                                                                

       Приватний нотаріус                                         І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве