Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір довічного утримання

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір довічного утримання

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
довічного утримання (догляду)

 

Місто Київ, ___________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Відчужувач» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Набувач» з іншої сторони, а разом - "Сторони", і кожен окремо - "Сторона", діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей Договір довічного утримання (догляду), надалі – «Договір» про таке:

1. За цим договором Відчужувач передає у власність Набувача належну йому на праві приватної власності квартиру під №_____, в будинку під №_____, що знаходиться на вулиці _________ в місті Києві, а Набувач зобов’язується забезпечувати Відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

2. Квартира, що відчужується за цим договором належить Відчужувачу на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. _____________ 2011 року за реєстровим №_______. Право власності зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, витяг №_________, виданому КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від ___________ року, номер запису______.

3.  Вказана квартира складається з двох житлових кімнат та має загальну площу ______кв.м., житлову площу ______ кв.м.

4. Сторони оцінюють квартиру в _________(________) гривень 00 копійок.

5. Вартість квартири згідно з Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно №_____, виданого КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» _______ 2011 року, становить _______(______) гривень 52 копійки.

6. Відчужувач стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище квартира не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вона не використовується. Треті особи не мають прав на квартиру. Правочин не суперечить правам та інтересам  малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

7. За згодою Сторін обов’язок Набувача майна з надання Відчужувачу довічного утримання (догляду) визначається у вигляді:

- забезпечення його житлом шляхом збереження права довічного проживання у відчужуваній квартирі;

- щомісячного надання грошової суми в розмірі _____ гривень;

- забезпечення належним медичним обслуговуванням;

- забезпечення необхідним одягом і взуттям;

- забезпечення продуктами харчування;

- забезпечення щоденного триразового харчування.

Набувач зобов’язаний поховати Відчужувача у випадку його смерті.

8. Відчужувач має право вимагати від Набувача своєчасного та повного надання утримання (догляду); розірвати договір та повернути нерухоме майно у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем обов’язків за цим договором.

9. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

10. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

11. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

12. Сторони стверджують, що вони однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки; не обмежені в праві укладати правочин; не визнані недієздатними; на момент укладення цього договору не страждають на захворювання, які перешкоджають усвідомленню його суті; їх волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі; договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину.

13. У разі смерті Набувача обов’язки за цим договором переходять до тих спадкоємців , до яких перейде відчужуване за цим договором майно. При відсутності у Набувача майна спадкоємців або при відмові їх від цього договору довічного утримання (догляду) майно повертається Відчужувачу.

14. Право власності на квартиру у Набувача виникає з моменту державної реєстрації договору.

15. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

16. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачує Набувач.

17. Зміст ст. ст. 182, 202-204, 215–217, 220, 223–226, 229–236, ч. 4 ст. 334, 626, 627, 638, 639, ч. 3 ст. 640, 744-758 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 60-65, 74, 97 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Сторонам нотаріусом роз’яснено.

18. Цей Договір складено українською мовою у трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а інші – видаються Сторонам.

ПІДПИСИ:

 

Відчужувач:_________________________________________________________________

 

Набувач:____________________________________________________________________

 

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

         Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ квартири перевірено.

         Цей договір підлягає державній реєстрації.

         Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

                                                                                                    Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                   Стягнуто плату за домовленістю.

                     Приватний нотаріус                                                                 І.А. Франчук

 

ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

         Мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі статті 73 Закону України “Про нотаріат” та у зв'язку з посвідченням цього договору довічного утримання (догляду)накладається заборона відчуження зазначеного в договорі майна – квартири, яка належить ПІБ, до припинення чи розірвання

                                                                                                  Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                 Стягнуто плату за домовленістю.

                     Приватний нотаріус                                                                І.А. Франчук

 

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве