Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Попередній договір купівлі-продажу квартири

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Попередній договір купівлі-продажу квартири

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ПОПЕРЕДНІЙ   ДОГОВІР

 

Місто Київ, _______________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Сторона 1» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Сторона 2» з іншої сторони, а разом - "Сторони", уклали цей Попередній договір, далі – «Договір» про таке:

1. Сторони зобовязуються в майбутньому до (число, місяць, рік – прописом) включно укласти договір купівлі-продажу квартири № ___ (________), що розташована в будинку № ___ (__________) по вулиці _____________ в місті Києві, далі – Основний договір, за яким Сторона 1- буде Продавцем, Сторона 2 – Покупцем вищезазначеної квартири.

Вказана квартира складається з ______ кімнат житловою площею _____, загальною площею _____.

2. Правовстановлюючим документом є Договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. _____________ 2011 року за реєстровим №_______. Право власності зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, витяг №_________, виданому КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від ___________ року, номер запису______.

3. Ціна за квартиру визначається Сторонами в сумі ________ (______________) гривень 00 копійок.

        4. В рахунок оплати за Основним Договором Сторона 2 передав Стороні 1, а Сторона 1 отримав аванс у розмірі ________ (________________) гривень 00 копійок.

   5. Сторона 1 зобовязується підготовити та отримати всі документи, що відповідно до чинного законодавства України необхідні для нотаріального посвідчення Основного договору; попередити Сторону 2 про всі права третіх осіб на квартиру (права наймачів, право застави, право довічного утримання тощо, а також про наявність інших обтяжень, що можуть перешкодити укладанню Основного договору); попередити Сторону 2 про недоліки, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням квартиру; прибути до нотаріуса для укладення Основного договору в день, визначений Сторонами, але не пізніше останнього дня терміну, передбаченого в п. 1 цього Договору.

        6. Сторона 2 зобовязується прибути до нотаріуса для укладення Основного договору в день, визначений Сторонами, але не пізніше останнього дня терміну, передбаченого в п. 1 цього Договору.

        7. У разі односторонньої відмови Сторони 1 від укладення Основного договору, Сторона 1  зобовязана  повернути Стороні 2 отриманий нею аванс в розмірі _______ (_______________) гривень 00 копійок, а також відшкодувати Стороні 2 збитки в розмірі  _______ (_______________) гривень 00 копійок.

8. У разі односторонньої відмови Сторони 2 від укладення Основного Договору, аванс в розмірі _______ (_______________) гривень 00 копійок, які Сторона 2 передала Стороні 1 залишаються у Сторони 1, як відшкодування збитків.

9. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за цим договором не допускається.

10. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені

11. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

 У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

12. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сторони оплачують порівну

13. За домовленістю Сторін Основний договір буде посвідчуватись приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А.

14. Сторона 1 стверджує, що вищезазначена квартира належить їй на праві особистої приватної власності і не є об`єктом спільної власності; особи, які б могли ставити питання про визнання за ними права власності на відчужувану квартиру, відсутні, що доведено до відома Сторони 2.

Сторона 2 стверджує, що на момент підписання цього Договору в шлюбі не перебуває, що доведено до відома Сторони 1.

15. Зміст статей 570, 571, 635, 640, 651-654 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59,  65, 74 Сімейного Кодексу України сторонам нотаріусом роз’яснено.

16. Цей Договір складено українською мовою у трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а інші – видаються Сторонам.

ПІДПИСИ:

 

       СТОРОНА 1_________________________________________________________________

 

       СТОРОНА 2_________________________________________________________________

 

Місто Київ, Україна, ___________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

   

                                           Зареєстровано в реєстрі за № _____

                                           Стягнуто плати за домовленістю.

                               Приватний нотаріус                                                          І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве