Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Шлюбний договір між подружжям

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Шлюбний договір між подружжям

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

 

Місто Київ, ___________________________________ дві тисячі одинадцятого року

 

Ми: (П.І.Б. громадянина А.) (народився «__» _________ ___ року; паспорт ___, виданий ____________________________________ «__» ___________ ___ року; податковий номер - ____________), проживаю за адресою: місто Київ, вулиця ______________, будинок __, квартира ____ (далі«ЧОЛОВІК»), та

[П.І.Б. громадянки Б.] (народилася «__» _____________ ___ року; паспорт _____, виданий __________________________________ «__» ______________ ___ року; податковий номер - _____________), проживаю за адресою: місто Київ, вулиця ____________, будинок __, квартира _________  (далі – «ДРУЖИНА»),

разом – «ПОДРУЖЖЯ», що перебуваємо у шлюбі, який було зареєстровано _________________________________________________________ «__» ____ ___ року (актовий запис № __),

попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором, з метою урегулювання на майбутнє майнових відносин між собою, на засадах взаємоповаги один до одного,

УКЛАДАЄМО ЦЕЙ ДОГОВІР,

в якому проголошуємо та взаємно підтверджуємо один одному та всім заінтересованим у тому особам таке:

І.1. Положення цього ДОГОВОРУ будуть стосуватися виключно майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, і не стосуватимуться інших питань подружнього життя, у тому числі і наших майнових прав та обов’язків як батьків.

ІІ.1. Цим ДОГОВОРОМ ми підтверджуємо, що належне нам майно поділятиметься на таке, що має статус ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на таке, яке є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ.

При цьому під “майном” ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо:

·        будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі (в тому числі, але не виключно, - садиби, окремі житлові будинки, квартири, інші об’єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери, автомототранспортні засоби тощо);

·        будь-які майнові права, а саме:

- права на частки у статутних капіталах господарських товариств;

- прибутки (дивіденди);

- права на акції та/чи інші цінні папери;

·        будь-що інше, що відноситься до майнових корпоративних прав того із ПОДРУЖЖЯ, хто є учасником господарського товариства;

·        права вимоги за грошовими та/чи іншими зобов’язаннями.

ІІ.2. ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожного із нас, ПОДРУЖЖЯ є:

а) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ до шлюбу.

б) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на підставі договору дарування або у порядку спадкування;

в) майно, набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на кошти, що належали кожному із нас особисто;

г) майно (в тому числі/або грошові кошти), отримані ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ як відшкодування збитків, страхові виплати;

д) дохід, що приноситимуть речі, котрі нами, ПОДРУЖЖЯМ, віднесено до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ;

є) речі індивідуального користування, у тому числі коштовності, що придбані кожному із ПОДРУЖЖЯ.

ІІ.3. Своєю ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожен із нас, ПОДРУЖЖЯ, володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняє будь-які дії щодо свого майна, не узгоджуючи питання із ЧОЛОВІКОМ (ДРУЖИНОЮ). Укладання правочинів щодо такого майна не потребує надання нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя.

ІІ.4. СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ є:

а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена нами, ПОДРУЖЖЯМ, до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного з нас;

б) будь-які майнові права, набуті за час шлюбу, і не віднесені нами, ПОДРУЖЖЯМ, до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного з нас;

в) майно (речі, майнові права), передане кожним з нас, ПОДРУЖЖЯ, до СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ із майна, що є нашою ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ, за умови нотаріального посвідчення угоди про таку передачу;

г) речі професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з ПОДРУЖЖЯ.

ІІ.5. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК розпоряджатимемося майном, що є об’єктом права СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ подружжя, за взаємною згодою з урахуванням умов цього ДОГОВОРУ.

Договір, укладений одним із нас щодо спільного майна подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використовуватиметься в інтересах сім’ї.

ІІІ.1. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК, виходячи із вимог ст.ст. 70 та 97 Сімейного кодексу України, з урахуванням особистого внеску кожного із нас у придбання майна, цим ДОГОВОРОМ юридично закріплюємо своє взаємне волевиявлення щодо наступного поділу перерахованого нижче майна, котре ми визнаємо спільною сумісною власністю, який ми бажаємо здійснити таким чином:

- 1/4 (одна четверта) частка КВАРТИРИ за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці Володимирській у місті КИЄВІ, у результаті поділу спільного майна подружжя має належати ЧОЛОВІКОВІ, а 3/4 (три четвертих) частки цієї квартири – ДРУЖИНІ. При цьому ПОДРУЖЖЯ виявляють бажання заявити усім, кого це цікавить, що зазначена квартира була куплена у період перебування їх у шлюбних відносинах, але за гроші, виручені від продажу ДРУЖИНОЮ житла, що належало їй на праві особистої приватної власності;

- АВТОМОБІЛЬ марки ЗАЗ, моделі 110216, типу ЛЕГКОВИЙ, 1999 року випуску, котрий має шасі (кузов, рама, коляска) _________, реєстраційний номер ___, у результаті поділу спільного майна подружжя має бути віднесений до речей, що належатимуть ЧОЛОВІКОВІ.

Все інше майно, що за законом та відповідно до умов цього договору є нашою спільною сумісною власністю (зокрема - картини, бібліотека, меблі тощо), має бути поділено згідно з вимогами сімейного законодавства України (тобто, в рівних частках кожному з ПОДРУЖЖЯ).

Те майно, що за законом та відповідно до умов цього договору є особистою приватною власністю кожного із нас (зокрема - речі індивідуального користування, у тому числі коштовності, що придбані кожному із нас, тощо) поділу не підлягають.

ІV.1. За зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.

ІV.2. У разі спору між нами, ПОДРУЖЖЯМ, щодо накладення стягнення на майно, яке є нашою СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ, питання вирішується у судовому порядку.

V.1. Цей шлюбний договір набуває чинності з моменту нотаріального посвідчення.

V.2. Ми, ПОДРУЖЖЯ, стверджуємо один одному та повідомляємо усім заінтересованим у тому особам, що:

§        у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

§        не визнані в установленому для того порядку недієздатними (повністю або частково);

§        не перебуваємо у хворобливому стані, не страждаємо у момент укладання цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомлення його суті;

§        розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

§        при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

§        договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

§        договір укладається на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких для нас обставин;

§        правочин вчинюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

§        цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

§        ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину та всі без винятку його умови.

V.3. Поняття спільного та роздільного майна, а також спосіб поділу спільного майна подружжя та розмір часток при його поділі, обумовлені ПОДРУЖЖЯМ у цьому договорі (розділ ІІІ ДОГОВОРУ), підлягають врахуванню як при розподілові такого майна (грошових коштів) за життя ПОДРУЖЖЯ (добровільному чи у судовому порядку), так і при оформленні спадкових прав після їх смерті.

V.4. Будь-які інші питання, що стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ і визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та які не урегульовані цим шлюбним договором, будуть вирішуватися нами у відповідності до вимог Сімейного кодексу України.

V.5. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним.

V.6. Витрати з нотаріального оформлення цього шлюбного договору ПОДРУЖЖЯ несе спільно.

Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз‘яснено.

V.7. Цей договір укладено у трьох  примірниках,  що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук Ірини Анатоліївни, а інші, викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів, видаються кожній із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ЧОЛОВІК _______________________________________________________________________________

 

ДРУЖИНА _______________________________________________________________________________

 

Місто Київ, Україна, _____________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

                                                                                                        

                                                                                                      Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                      Стягнуто плату за домовленістю.

             Приватний нотаріус                                                           І.А.Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве