Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір дарування автомобіля

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір дарування автомобіля

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
дарування автомобіля

 

Місто Київ, ________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Дарувальник» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Обдаровуваний» з іншої сторони, а разом – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей Договір дарування автомобіля (надалі – «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Дарувальник подарував, а Обдаровуваний прийняв у дар автомобіль, що має такі характеристики:

Модель _____________,

Марка ______________,

___________ року випуску,

Номер шасі (кузова, рами)_________________,

Тип _________________,

Колір _______________,

Реєстраційний номер ___________.

1.2. Автомобіль належить Дарувальнику на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії _______ №________, виданого МРЕВ м.Києва _____________ року. Автомобіль знято з обліку Дарувальником для реалізації в межах України _____ року з видачею транзитних номерів _____.

1.3. Дарувальник стверджує, що на момент укладення цього договору вказаний вище автомобіль не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають прав на автомобіль. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Згода іншого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

1.4. Автомобіль оглянутий Обдаровуваним. Недоліків, які перешкоджають використанню автомобіля за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Цей дар Сторони оцінюють в _________(________) гривень 00 копійок.

2.2. Вартість автомобіля відповідно до Звіту про експертну оцінку, виданого експертом _______ 2011 року, становить _______(______) гривень 52 копійки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Дарувальник зобов’язується передати автомобіль Обдаровуваному у стані, що відповідає технічним нормам і звичайним вимогам; попередити Обдаровуваного про права третіх осіб на автомобіль, а також про всі відомі йому недоліки автомобіля.

3.2. Обдаровуваний має право вимагати від Дарувальника передачі автомобіля у стані, що відповідає технічним нормам і звичайним вимогам. 

3.3. Дарувальник та Обдаровуваний стверджують, що:

- у момент укладання цього договору Сторони усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

- договір укладається Сторонами у відповідності зі справжньою їх волею, без будь-якого застосування фізичного чи психіч­ного тиску;

- договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- Сторони не обмежені в праві укладення цього договору, не визнані у встановленому порядку недієздатними (повністю або частково) та не перебувають у хворобливому стані, не страждають на момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебувають під впливом лікарських, наркотичних засобів чи психотропних речовин;

- вони (Сторони) вільно володію українською мовою, що дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на автомобіль у Обдаровуваного виникає з моменту прийняття дарунку. Прийняттям дарунка вважатиметься одержання оригінального примірника цього Договору після його нотаріального посвідчення.

4.5. Сторони домовились про те, що умови даного договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін договору, шляхом підписання між Сторонами та нотаріальним посвідченням договору про внесення змін до даного договору.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачує Обдаровуваний.

         4.7. Зміст ст. ст. 202-204, 215–217, 220, 223–226, 229–236, 626, 627, 638, 639, 651–654, 717, ч. 2 ст.719, 721-722, 727 Цивільного Кодексу України ст. ст. 60-65, 74 Сімейного кодексу України, а також ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», відповідно до якого власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

 4.8. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Обдаровуваному.

 

ПІДПИСИ:

 

Дарувальник:______________________________________________________________

 

Обдаровуваний:____________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, ___________________ дві тисячі одинадцятого року.                              

            Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

           

                                                  Зареєстровано в реєстрі за №______

                                        Стягнуто плати за домовленістю.

                     Приватний нотаріус                                                                         Франчук І.А.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве