Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір дарування житлового будинку

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір дарування житлового будинку

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
       дарування житлового будинку

 

Місто Київ, ___________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Дарувальник» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Обдаровуваний» з іншої сторони, а разом – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків уклали цей Договір дарування житлового будинку (надалі – «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Дарувальник подарував, а Обдаровуваний прийняв у дар житловий будинок з господарським будівлями та спорудами під №_____, що знаходиться на вулиці ____________в місті Києві.

1.2. Житловий будинок належить Дарувальнику на підставі Договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. _____________ 2011 року за реєстровим №_______. Право власності зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, витяг №_________, виданому КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від ___________ року, номер запису______.

1.3. Житловий будинок, зазначений в плані під літерою «А», цегляний, житловою площею _____ кв.м., загальною площею _____ кв.м., під літерою «Б» - сарай, під літерою «В» - гараж, під літерою «Г» - погріб, розташовані на земельній ділянці площею ______ га, кадастровий номер земельної ділянки ___________________.

1.4. Дарувальник стверджує, що на момент укладення цього договору вказаний вище житловий будинок не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) він не використовується. Треті особи не мають прав на житловий будинок. Правочин не суперечить правам та інтересам  малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Згода іншого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

1.5. Відчужуваний житловий будинок оглянутий Обдаровуваним. Недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.

1.6. Сторони стверджують, що:

- у момент укладання цього договору Сторони усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

- договір укладається Сторонами у відповідності зі справжньою їх волею, без будь-якого застосування фізичного чи психіч­ного тиску;

- договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- Сторони не обмежені в праві укладення цього договору, не визнані у встановленому порядку недієздатними (повністю або частково) та не перебувають у хворобливому стані, не страждають на момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебувають під впливом лікарських, наркотичних засобів чи психотропних речовин;

- Сторони вільно володію українською мовою, що дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

 2.1. Цей дар Сторони оцінюють в _________(________) гривень 00 копійок.

 2.2. Вартість житлового будинку згідно з Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно №_____, виданого КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» _______ 2011 року, становить _______(______) гривень 52 копійки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Дарувальник зобов’язується передати житловий будинок Обдаровуваному у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору; попередити Обдаровуваного про права третіх осіб на житловий будинок, а також про всі відомі йому недоліки житлового будинку.

3.2. Обдаровуваний має право вимагати від Дарувальника передачі житлового будинку у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору. 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на житловий будинок у Обдаровуваного виникає з моменту прийняття дарунку. Прийняттям дарунка вважатиметься одержання оригінального примірника цього Договору після його нотаріального посвідчення.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачує Обдаровуваний.

4.7. Зміст ст. ст. 202-204, 215–217, 220, 223–226, 229–236, 248, 626, 627, 638, 639, ч. 3 ст. 640, 651–654, 717, ч. 2 ст.719, 721-722, 727 Цивільного Кодексу України, ст. 120 Земельного кодексу України, ст. ст. 60-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.8. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Обдаровуваному.

 

ПІДПИСИ:

 

Дарувальник:______________________________________________________________

 

Обдаровуваний:____________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

         Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ житлового будинку перевірено.

         Цей договір підлягає державній реєстрації.

        Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

 

                                                                                                                                    Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                           Стягнуто плату за домовленістю. 

        Приватний нотаріус                                                                            І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве