Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір дарування земельної ділянки

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір дарування земельної ділянки

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
дарування земельної ділянки

 

Місто Київ, __________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Дарувальник» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Обдаровуваний» з іншої сторони, а разом - "Сторони", і кожен окремо - "Сторона", попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, уклали цей Договір дарування земельної ділянки, надалі - "Договір"про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  За цим договором Дарувальник подарував, а Обдаровуваний прийняв у дар земельну ділянку площею _______ (_______________________) га, кадастровий номер ______________.

1.2.  Земельна ділянка належить Дарувальнику на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ____ №000000, виданого _____________ районною державною адміністрацією Київської області  ____________________ року на підставі розпорядження __________ райдержадміністрації від _____________ року №0000, і зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю Управління земельних ресурсів у ________________ області за №000000000000.

1.3. Місце розташування земельної ділянки: ____________________________________________.

1.4. Цільове призначення (використання) земельної ділянки: ______________________________.

1.5. Під забороною відчуження (арештом) згідно з Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. ______________ 2011 року, відчужувана земельна ділянка не перебуває.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1.  Цей дар Сторони оцінюють в _________(________) гривень 00 копійок.

2.2. Відповідно до відомостей, викладених у Витягу про нормативну грошову оцінку, виданому відділом держкомзему в місті Києві _____________ 2011 року за №0000, нормативна грошова оцінка земельної ділянка, яка дарується, становить _________(________) гривень 00 копійок

2.3. Згідно з довідкою про відсутність (наявність) обтяжень (обмежень) на земельну ділянку, що видана ________________________ __________________ року за №00000, зареєстровані обмеження (обтяження) щодо цієї земельної ділянки відсутні.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Дарувальник зобов’язаний передати Обдаровуваному земельну ділянку, визначену цим договором вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб

·          земельна ділянка, яка є предметом цього договору, є її особистою приватною власністю;

·          на момент укладення цього договору Дарувальник не перебуває у зареєстрованому шлюбі, не проживає однією сім’єю без укладання шлюбу з іншою особою ;

·          відсутні будь-які сервітути та інші обмеження щодо використання цієї ділянки;

·          на земельній ділянці відсутні будь-які  будинки, спорудження тощо;

Обдаровуваний свідчить, що:

·          ці факти доведені до його відома;

·          земельна ділянка візуально оглянута ним до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню зазначеної земельної ділянки за призначенням, на момент огляду  виявлено не було;

3.2.  Обдаровуваний зобов’язується  виконувати  обов’язки  власника відповідно до чинного законодавства і використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, з дня укладення цього договору сплачувати земельний податок.                                        

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Дарувальник стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище земельна ділянка не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, інших прав щодо неї у третіх осіб немає.

4.2. Всі спори, що можуть виникнути з цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на земельну ділянку у Обдаровуваного виникає з моменту прийняття дарунку. Прийняттям дарунка вважатиметься одержання оригінального примірника цього Договору після його нотаріального посвідчення. Право власності на земельну ділянку посвідчується цим Договором. Додатком до Договору є Державний акт про право власності на земельну ділянку серії ____ №000000, виданого _____________ районною державною адміністрацією Київської області  ____________________ року.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачує Обдаровуваний.

4.7. Договір прочитаний Сторонами до його підписання, його суть та зміст їм зрозумілі, і відповідає їхній волі та підписаний особисто ними.

4.8. Зміст ст. ст.ст. 182, 202-204, 215–217, 220, 223–226, 229–236, 373-375, 626, 627, 638, 639, 651–654, 717, ч. 2 ст.719, 721-722, 727 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-65, 74 Сімейного Кодексу, ст.ст. 90, 91, 103, 116, 120, 125, 126 Земельного Кодексу України, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.9. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Обдаровуваному.

 

ПІДПИСИ:

 

Дарувальник:_________________________________________________________________

 

Обдаровуваний:_______________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

         Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ земельної ділянки перевірено.

         Цей договір підлягає державній реєстрації.

         Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації у ____________________________________________.

 

                                                                                                                                  Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                         Стягнуто плату за домовленістю.  

        Приватний нотаріус                                                                          І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве