Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір дарування квартири

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір дарування квартири

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
       дарування квартири

 

Місто Київ, ______________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Дарувальник» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Обдаровуваний» з іншої сторони, а разом – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, уклали цей Договір дарування квартири (надалі – «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Дарувальник подарував, а Обдаровуваний прийняв у дар квартиру, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, складається з двох кімнат житловою площею _____, загальною площею _____.

1.2. Квартира належить Дарувальнику на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. _____________ 2011 року за реєстровим №_______. Право власності зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, витяг №_________, виданому КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від ___________ року, номер запису______.

1.3. Дарувальник стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище квартира не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вона не використовується. Треті особи не мають прав на квартиру. Правочин не суперечить правам та інтересам  малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Згода іншого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

1.4. Відчужувана квартира оглянута Обдаровуваним. Недоліків, які перешкоджають її використанню за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

 2.1. Цей дар Сторони оцінюють в _________(________) гривень 00 копійок.

 2.2. Вартість квартири згідно з Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно №_____, виданого КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» _______ 2011 року, становить _______(______) гривень 52 копійки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Дарувальник зобов’язується передати квартиру Обдаровуваному у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору; попередити Обдаровуваного про права третіх осіб на квартиру, а також про всі відомі йому недоліки квартири.

3.4. Обдаровуваний має право вимагати від Дарувальника передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору. 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на квартиру у Обдаровуваного виникає з моменту прийняття дарунку. Прийняттям дарунка вважатиметься одержання оригінального примірника цього Договору після його нотаріального посвідчення.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сплачує Обдаровуваний.

4.7. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.8. Договір прочитаний Сторонами до його підписання, його суть та зміст їм зрозумілі, і відповідає їхній волі та підписаний особисто ними.

4.9. Зміст ст. ст. 202-204, 215–217, 220, 223–226, 229–236, 248, 626, 627, 638, 639, ч. 3 ст. 640, 651–654, 717, ч. 2 ст.719, 721-722, 727 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 60-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.10. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Обдаровуваному.

 

ПІДПИСИ:

 

Дарувальник:______________________________________________________________

 

Обдаровуваний:____________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

         Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ квартири перевірено.

         Цей договір підлягає державній реєстрації.

         Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

 

                                                                                                                                 Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                        Стягнуто плату за домовленістю.

        Приватний нотаріус                                                                         І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве