Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір дарування грошей

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір дарування грошей

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

Місто Київ, _________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «ДАРУВАЛЬНИК» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «ОБДАРОВУВАНА» з іншої сторони, а разом – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей Договір про таке:

1. ДАРУВАЛЬНИК розуміючи умову щодо безоплатності цієї угоди, без будь-якого примусу, насильства як фізичного так і психічного, або якихось погроз, подарував своїй донці - ОБДАРОВУВАНІЙ, а ОБДАРОВУВАНА прийняла у дар грошові кошти у розмірі ________________ (____________________) гривень 00 копійок.

2. ОБДАРОВУВАНА вказаний дар приймає. Грошові кошти передані до підписання цього Договору.

3. ДАРУВАЛЬНИК стверджує, що:

- гроші, які є предметом цього договору, на момент його укладання нікому іншому не подаровано, як внесок до статут­ного капіталу юридичних осіб не передано, не відчужено іншим способом, під податковою заставою, в спорі і під арештом не перебувають, прав щодо відчужуваних грошей у третіх осіб, а також будь-яких інших обтяжень чи обмежень у можливості розпорядження ними немає;

- згода дружини  ДАРУВАЛЬНИКА, [П.І.Б. дружини], на укладання цього договору дарування викладена у заяві, справжність підпису на якій засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. «__» _____ 2011 року за реєстровим номером №___, яка передається приватному нота­ріусу Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. при посвідченні цього договору, і знаходиться у його справах.

4.  ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА стверджують, що:

- у момент укладання цього договору Сторони усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

- договір укладається Сторонами у відповідності зі справжньою їх волею, без будь-якого застосування фізичного чи психіч­ного тиску;

- договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- Сторони не обмежені в праві укладення цього договору, не визнані у встановленому порядку недієздатними (повністю або частково) та не перебувають у хворобливому стані, не страждають на момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебувають під впливом лікарських, наркотичних засобів чи психотропних речовин;

- вони (Сторони) вільно володію українською мовою, що дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору.

5. Право власності у ОБДАРОВУВАНОЇ згідно з ч. 4 ст. 722 Цивільного кодексу України виникає з моменту фактичної передачі грошей, що даруються.

6. Питання, не врегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

7. Сторони домовились про те, що умови даного договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін договору, шляхом підписання між Сторонами та нотаріальним посвідченням договору про внесення змін до даного договору.

8. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

9. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

10. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами Сторонам нотаріусом роз’яснено.

11. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, несе ДАРУВАЛЬНИК.

12. Зміст ст.ст. 215-236, 319, 717-721 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 65 Сімейного кодексу України, нам, Сторонам за цим договором, нотаріусом роз’яснено.

13. Договір прочитаний Сторонами, його суть та зміст їм зрозумілі, і відповідно до їхньої волі прийнятий та підписаний особисто ними.

14. Цей договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, один із яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а інший, викладений на бланку нотаріальних документів, видається – ОБДАРОВУВАНІЙ.

 

ПІДПИСИ:

 

ДАРУВАЛЬНИК _____________________________________________________

 

 

ОБДАРОВУВАНА ____________________________________________________

 

Місто Київ, Україна,_____________________дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

           

                                                Зареєстровано в реєстрі за №______

                                                                                                                             Стягнуто плати за домовленістю.

                       Приватний нотаріус                                                                    Франчук І.А.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве