Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір купівлі-продажу автомобіля

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір купівлі-продажу автомобіля

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
купівлі-продажу
автомобіля

 

Місто Київ, ___________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Продавець» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Покупець» з іншої сторони, а разом – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей Договір купівлі-продажу автомобіля (надалі – «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати автомобіль у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти і сплатити за нього обумовлену грошову суму.

1.2. Автомобіль, що відчужується за цим договором, має такі характеристики:

Модель _____________,

Марка ______________,

___________ року випуску,

Номер шасі (кузова, рами)_________________,

Тип _________________,

Колір _______________,

Реєстраційний номер ___________.

1.3. Автомобіль належить Продавцю на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії _______ №________, виданого МРЕВ м. Києва _____________ року. Автомобіль знято з обліку Продавцем для реалізації в межах України ________ року з видачею транзитних номерів _____.

1.4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору вказаний вище автомобіль не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають прав на автомобіль. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Згода іншого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

1.5. Автомобіль оглянутий Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню автомобіля за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного автомобіля Покупець не має.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

 2.1. Продаж автомобіля за домовленістю Сторін вчиняється за _________(________) гривень 00 копійок, які Продавець одержав від Покупця до підписання цього договору.

2.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий автомобіль.

2.3. Оціночна вартість автомобіля відповідно до Звіту про експертну оцінку, виданого експертом _______ 2011 року, становить _______(______) гривень 52 копійки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язується передати автомобіль Покупцю у стані, що відповідає технічним нормам і звичайним вимогам; попередити Покупця про права третіх осіб на автомобіль, а також про всі відомі йому недоліки автомобіля.

3.2. Продавець має право вимагати сплати встановленої ціни за автомобіль відповідно до умов цього договору.

3.3. Покупець зобов’язаний сплатити за автомобіль ціну, встановлену цим договором.

3.4. Покупець має право вимагати від Продавця передачі автомобіля у стані, що відповідає технічним нормам і звичайним вимогам.

3.5. Сторони стверджують, що:

- у момент укладання цього договору Сторони усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

- договір укладається Сторонами у відповідності зі справжньою їх волею, без будь-якого застосування фізичного чи психіч­ного тиску;

- договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- Сторони не обмежені в праві укладення цього договору, не визнані у встановленому порядку недієздатними (повністю або частково) та не перебувають у хворобливому стані, не страждають на момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебувають під впливом лікарських, наркотичних засобів чи психотропних речовин;

- вони (Сторони) вільно володію українською мовою, що дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на автомобіль у Покупця виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору, згідно з п. 3 ст. 334 Цивільного кодексу України.

4.5. Сторони домовились про те, що умови даного договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін договору, шляхом підписання між Сторонами та нотаріальним посвідченням договору про внесення змін до даного договору.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сторони оплачують порівну.

4.7. Зміст ст. ст. 203, 655-697 Цивільного Кодексу України, ст. 173 Податкового кодексу України, ст. ст. 60-65, 74 Сімейного кодексу України, а також ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», відповідно до якого власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення,  одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

 4.8. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Покупцеві.

 

ПІДПИСИ:

 

Продавець:_________________________________________________________________

 

Покупець:__________________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна,__________________________________дві тисячі одинадцятого року.

 Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

           

                                                  Зареєстровано в реєстрі за №______

                                       Стягнуто плати за домовленістю.

                       Приватний нотаріус                                                                      Франчук І.А.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве