Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір купівлі-продажу житлового будинку

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір купівлі-продажу житлового будинку

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
купівлі-продажу
житлового будинку

 

Місто Київ, __________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Продавець» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Покупець» з іншої сторони, а разом – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей Договір купівлі-продажу житлового будинку (надалі – «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок з господарським будівлями та спорудами під №_____, що знаходиться на вулиці ____________в місті Києві.

1.2. Житловий будинок, що є предметом цього договору, належить Продавцю на підставі Договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. _____________ 2011 року за реєстровим №_______. Право власності зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, витяг №_________, виданому КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від ___________ року, номер запису______.

1.3. Житловий будинок, зазначений в плані під літерою «А», цегляний, житловою площею _____ кв.м., загальною площею _____ кв.м., під літерою «Б» - сарай, під літерою «В» - гараж, під літерою «Г» - погріб, розташовані на земельній ділянці площею ______ га, кадастровий номер земельної ділянки ___________________.

1.4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору вказаний вище житловий будинок не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) він не використовується. Треті особи не мають прав на житловий будинок. Правочин не суперечить правам та інтересам  малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Згода іншого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

1.5. Відчужуваний житловий будинок оглянутий Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню житлового будинку за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного житлового будинку Покупець не має.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

 2.1. Продаж житлового будинку за домовленістю Сторін вчиняється за _________(________) гривень 00 копійок, які Продавець одержав від Покупця до підписання цього договору.

2.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий житловий будинок.

2.3. Вартість житлового будинку згідно з Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно №_____, виданого КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» _______ 2011 року, становить _______(______) гривень 52 копійки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язується передати житловий будинок Покупцю у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору; попередити Покупця про права третіх осіб на житловий будинок, а також про всі відомі йому недоліки житлового будинку.

3.2. Продавець має право вимагати сплати встановленої ціни за житловий будинок відповідно до умов цього договору.

3.3. Покупець зобов’язаний сплатити за житловий будинок ціну, встановлену цим договором.

3.4. Покупець має право вимагати від Продавця передачі житлового будинку у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору. 

3.5. Сторони стверджують, що:

- у момент укладання цього договору Сторони усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

- договір укладається Сторонами у відповідності зі справжньою їх волею, без будь-якого застосування фізичного чи психіч­ного тиску;

- договір укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- Сторони не обмежені в праві укладення цього договору, не визнані у встановленому порядку недієздатними (повністю або частково) та не перебувають у хворобливому стані, не страждають на момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті, не перебувають під впливом лікарських, наркотичних засобів чи психотропних речовин;

- вони (Сторони) вільно володію українською мовою, що дозволяє кожному з них правильно зрозуміти зміст цього договору.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на житловий будинок у Покупця виникає з моменту державної реєстрації договору.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сторони оплачують порівну.

4.7. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть юридичну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.7. Зміст ст. ст. 182, 202-204, 215–217, 220, 223–226, 229–236, ч. 4 ст. 334, 626, 627, 638, 639, ч. 3 ст. 640, 651–662, 678-680 Цивільного Кодексу України, ст. 212  Кримінального кодексу України, ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 172 Податкового кодексу України, ст. ст. 60-65, 74, 97 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», ст. ст. 1, 4, 8, 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», ст. ст. 171, 172 Податкового кодексу України, п. 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, в редакції Постанови Кабінету міністрів України від 14 січня 2009 року №5, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.8. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Покупцеві.

ПІДПИСИ:

 

Продавець:_________________________________________________________________

 

Покупець:__________________________________________________________________

 

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

         Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ житлового будинку перевірено.

         Цей договір підлягає державній реєстрації.

         Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

 

                                                                                                                                   Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                          Стягнуто плату за домовленістю.

        Приватний нотаріус                                                                           І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве