Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір купівлі-продажу квартири

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір купівлі-продажу квартири

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ДОГОВІР
купівлі-продажу
квартири

 

Місто Київ, ____________________________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі -  «Продавець» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер 0000000000, паспорт ________, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві _______________ року, проживаю за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Покупець» з іншої сторони, а разом - "Сторони", і кожен окремо - "Сторона", уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати квартиру у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти і сплатити за неї обумовлену грошову суму.

1.2. Квартира, що відчужується за цим договором, розташована за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, складається з двох кімнат житловою площею _____, загальною площею _____.

1.3. Квартира належить Продавцю на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Франчук І.А. _____________ 2011 року за реєстровим №_______. Право власності зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, витяг №_________, виданому КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від ___________ року, номер запису______.

1.4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище квартира не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вона не використовується. Треті особи не мають прав на квартиру. Правочин не суперечить правам та інтересам  малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Згода іншого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

1.5. Відчужувана квартира оглянута Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню квартири за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваної квартири Покупець не має.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

 2.1. Продаж квартири за домовленістю Сторін вчиняється за _________(________) гривень 00 копійок, які Продавець одержав від Покупця до підписання цього договору.

2.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру.

2.3. Вартість квартири згідно з Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно №_____, виданого КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» _______ 2011 року, становить _______(______) гривень 52 копійки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язується передати квартиру Покупцю у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору; попередити Покупця про права третіх осіб на квартиру, а також про всі відомі йому недоліки квартири.

3.2. Продавець має право вимагати сплати встановленої ціни за квартиру відповідно до умов цього договору.

3.3. Покупець зобов’язаний сплатити за квартиру ціну, встановлену цим договором.

3.4. Покупець має право вимагати від Продавця передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору. 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на квартиру у Покупця виникає з моменту державної реєстрації договору.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сторони оплачують порівну.

4.7. Зміст ст. ст. 182, 202-204, 215–217, 220, 223–226, 229–236, 248, ч. 4 ст. 334, 626, 627, 638, 639, ч. 3 ст. 640, 651–662, 678-680 Цивільного Кодексу України, ст. 172 Податкового кодексу України, ст. ст. 60-65, 74, 97 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.8. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук І.А., а другий – видається Покупцеві.

 

ПІДПИСИ:

 

Продавець:_________________________________________________________________

 

Покупець:__________________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, __________________ дві тисячі одинадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

         Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ПІБ квартири перевірено.

         Цей договір підлягає державній реєстрації.

        Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

 

                                                                                                                                  Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                         Стягнуто плату за домовленістю. 

        Приватний нотаріус                                                                          І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве