Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Договір щодо здійснення батьківських прав та місця проживання дитини

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ Зразки договорів Договір щодо здійснення батьківських прав та місця проживання дитини

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

Д О Г О В І Р

між батьками щодо здійснення батьківських прав та

визначення місця проживання дитини

 

 

 Місто Київ, ____________________________ дві тисячі одинадцятого року.

 

 

          Ми, _______________ (П.І.П.1), податковий номер ___________, паспорт ________, виданий ________  _______ 2000 року, проживаю за адресою: _________область, _________район, с. _______, вулиця ______, будинок _____, далі – «Мати», з однієї сторони, та _______________ (П.І.П.2), податковий номер ___________, паспорт ________, виданий ________  _______ 2000 року, проживаю за адресою: _________область, _________район, с. _______, вулиця ______, будинок _____, далі –  «Батько», з другої сторони, разом – «Батьки», володіючи українською мовою, усвідомлюючи суть цього правочину, значення своїх дій та спроможні керувати ними, без будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, насильства або погроз, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, усвідомлюючи  свої права та обов’язки за договором, маючи намір урегулювати на майбутнє відносини між собою, що стосуються питання участі у вихованні нашої спільної дитини, сина - ____________ (П.І.П. Дитини), _____ 20____ року народження, далі - «Дитина», на засадах взаємоповаги один до одного, керуючись статтями 141, 157, 160 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір укладено стосовно місця проживання та утримання спільного малолітнього сина Батьків - ____________ (П.І.П. Дитини). Факт батьківства підтверджується Свідоцтвом про народження: серії 1-ХХ № 1111111, виданим Відділом реєстрації актів цивільного стану Солом’янського  районного управління юстиції у м. Києві ______ 20____ року, про що в Книзі реєстрації народжень ______ 20__ року зроблено відповідний актовий запис за № 111.

1.2. Відповідно до цього договору Батьки домовились про місце проживання Дитини та про порядок здійснення батьківських прав Батьком та Матірю, яка проживатиме окремо від Дитини.

1.3. Місцем проживання Дитини Батьки визначили місце проживання Батька. У разі зміни місця проживання Дитини, Батько зобов’язується попереджувати Матір письмово із вказанням точного місця проживання дитини не пізніше одного місяця з моменту зміни місця проживання.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

2.1. Мати має право зустрічатися та без перешкод спілкуватися з Дитиною, в тому числі у будь-який день тижня та у будь-який час, а також має право, за попередньою домовленістю з Батьком, брати Дитину до себе за місцем свого проживання у вихідні дні.

2.2. У період шкільних канікул, кожен із Батьків має право проводити більше часу разом з Дитиною та відпочивати разом з нею на території  України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Батько зобов’язується:

3.1.1. Піклуватися про здоров’я дитини, брати участь у вихованні дитини, забезпечити дитині достатній рівень освіти незалежно від стосунків сторін. Батько зобов’язується не перешкоджати спілкуванню Дитини з Матір`ю.

3.1.2. В дні та час, визначені в п. 2.1. цього договору одягати та збирати Дитину для зустрічі з Матір`ю.

3.1.3. У випадках, визначених п. 2.2, готувати до часу від’їзду багаж Дитини.

3.1.4. Завчасно повідомляти Дитину про час та день зустрічі з Матір`ю, а також повідомляти про причини, що унеможливлюють такі зустрічі, якщо йому це відомо.

3.2. Мати зобов’язується:

3.2.1. Брати участь у вихованні та духовному розвитку дитини, незалежно від стосунків з Батьком.

3.2.2. За попередньою домовленістю з Батьком, приїхати в місце проживання Дитини, або інше, спеціально обумовлене Батьками місце, забрати Дитину для проведення спільного дозвілля та повернути її в визначений час у місце проживання, або інше, спеціально обумовлене Батьками місце.

3.2.3. У випадках, визначених п.п. 2.1 та 2.2. забезпечити комфортний та безпечний транспортний засіб для перевезення Дитини на відпочинок та забезпечити Дитині комфортні умови проживання та відпочинку - повідомляти Батька Дитини про благополучне прибуття на місце відпочинку, а також заздалегідь попереджати про час повернення, із зазначенням дати приїзду, місця та часу прибуття - повернути Дитину в місце її проживання в обумовлений з Батьком час, якщо Батько особисто не зустрічатиме Дитину безпосередньо в місці прибуття.

3.3. Спільні зобов’язання Батьків:

3.3.1. Батьки зобов’язуються належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, а також своєчасно повідомляти один одного про зміну свого місця проживання, контактних телефонів, та будь-які інші обставини, що мають суттєве значення для своєчасного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

3.3.2. Батьки зобов’язуються не втручатися в особисте життя один одного та не підбурювати Дитину проти Батька чи Матері.

3.3.2. Батьки зобов’язуються у міру можливості додатково до перерахованого вище спільно організовувати відвідання Дитиною цирку, кінотеатрів, театрів, клубів, а також проведення іншого дозвілля Дитини.

3.3.3. Батьки зобов’язуються спільно організовувати та проводити в присутності обох Батьків святкування дня народження Дитини в дитячому клубі, кафе, ресторані.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення і діє до часу настання повноліття Дитини.

4.2. Батьки зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:

4.2.1. По досягненні дитиною десятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено з урахуванням бажання самої Дитини.

4.2.2. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено бажанням самої Дитини.

4.3. За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладення додаткового договору, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішуються в судовому порядку.

4.4. Всі спори, що виникнуть в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

4.5. Зміст статей 141, 142, 150-155, 157-162, 171 Сімейного кодексу України нам нотаріусом роз’яснено.

4.6. Витрати на укладання та нотаріальне посвідчення цього договору сплачує П.І.П.2.

4.7. Цей договір прочитано Батьками. Батьками нотаріусу підтверджено, що його зміст повністю відповідає їх дійсним намірам. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких залишається на зберіганні в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Франчук Ірини Анатоліївни, а інші видаються Батькам.

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Мати ______________________________________________________________________

 

Батько ____________________________________________________________________

 

  Місто Київ, Україна, _________________________ дві тисячі одинадцятого року.

  Цей договір посвідчено мною, Франчук І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

  Договір підписано сторонами у моїй присутності.

  Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.                                                             

                                                                                                                  Зареєстровано в реєстрі за № _______

                                                                                                                  Стягнуто плату за домовленістю

 

                Приватний нотаріус                                                           І.А. Франчук

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве