Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Застосування нотаріусом законодавства іноземних держав. Міжнародні договори

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка СТАТТІ Застосування нотаріусом законодавства іноземних держав. Міжнародні договори

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ЗАСТОСУВАННЯ НОТАРІУСОМ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

 

        Нотаріус  відповідно  до   законодавства   України   та міжнародних договорів застосовує норми іноземного права.

        Нотаріус приймає документи,  складені відповідно до  вимог іноземного  права,  а  також вчиняють на документах посвідчувальні написи у формі,  передбаченій іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству України.

        Довіреність,   що  призначається  для  вчинення  дій  за кордоном і не містить вказівки про  строк  її  чинності,  зберігає силу до її скасування особою,  яка видала довіреність, про що може бути зазначено в тексті довіреності.

        За  заявою особи, яка видає довіреність, що призначається для дії  за  кордоном,  така  довіреність  може  бути  зареєстрована в Єдиному  реєстрі  довіреностей  відповідно  до вимог Положення про Єдиний  реєстр  довіреностей,  про  що  нотаріусом зазначається у тексті довіреності.

        Дії,  пов'язані з охороною майна,  що  залишилося  після смерті  іноземного  громадянина  і перебуває на території України, або майна,  яке належить одержати іноземному  громадянинові  після смерті громадянина України,  а також з видачею свідоцтва про право на  спадщину  щодо  такого  майна,  здійснюються   відповідно до законодавства України.

        У відповідності з міжнародним договором у випадку, коли заповіт,   складений   за   формою,   передбаченою  законодавством іноземної держави, після смерті заповідача подається нотаріусу для розкривання  і  оголошення,  нотаріус  оголошує  зміст заповіту та складає протокол про його стан і  зміст.  У  протоколі  нотаріус вказує дату  та  місце  складання  протоколу,  дату посвідчення заповіту, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка його подала, стан документа (був  він  поданий  запечатаним  чи  відкритим;  чи  були  в ньому закреслені місця, виправлення або інші недоліки).

        Протокол підписує   нотаріус і   особа,  яка  подала заповіт.  Цими самими особами підписується кожний аркуш  заповіту. Якщо  заповіт  зберігався у нотаріуса в запечатаному вигляді,  усі зазначені вище дії нотаріус провадить одноособово.

        До протоколу  додається засвідчена копія заповіту,  а залежно від вимог міжнародного договору  -  копія  протоколу  та  оригінал заповіту.

        Указані документи можуть бути  видані  заінтересованій  особі або надіслані компетентній установі іноземної держави за правилами виконання доручень.

        Документи,  які складено за кордоном за участю іноземних властей або які від них виходять, приймаються нотаріусом за умови їх легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

        Без легалізації  такі  документи  приймає нотаріус  у таких  випадках,  коли  це  передбачено  законодавством   України, міжнародними  договорами,  згода  на обов'язковість  яких  надана Верховною  Радою  України.

        Порядок відносин нотаріуса з іноземними органами юстиції визначається  законодавством  України,  міжнародними   договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

        Нотаріус у випадках,  передбачених  договорами  про  правову допомогу,     зносяться     з    консульськими    представництвами безпосередньо,  якщо  консульський  округ   даного   консульського представництва  зв'язаний  з територією  їх  діяльності.  В інших випадках   зносини   органів   нотаріату   з    консульськими    і дипломатичними  представництвами  здійснюються  через Міністерство закордонних справ України.

        Нотаріус забезпечує  докази,  необхідні  для  ведення справ в органах іноземних держав. Дії для  забезпечення  доказів  провадяться відповідно до цивільного процесуального законодавства України.

        Якщо  міжнародним  договором  України  встановлено  інші правила про нотаріальні дії,  ніж  ті,  що  містить  законодавство України,  то  при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного договору.

        Якщо міжнародний  договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріус  вчиняє  цю  нотаріальну дію в порядку,  установленому Міністерством юстиції України.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве