Приватний нотаріус Київ, нотаріус без вихідних, приватний нотаріус Солом'янська площа. Договір. Довіреність. Заповіт. Оформлення права власності на нерухоме майно. Нотаріус Франчук І. А.
Приватний нотаріус Київ: (098)325-51-15 - Посвідчення нотаріусом договорів довічного утримання (догляду)

 

 

 

 

Українська версія сайтуРусская версия сайта

Головна сторінка СТАТТІ Посвідчення нотаріусом договорів довічного утримання (догляду)

E-mail нотаріуса: franchuk.notary@gmail.com

 

ПОСВІДЧЕННЯ НОТАРІУСОМ ДОГОВОРІВ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

 

        Згідно ст. 744 Цивільного кодексу України за договором довічного  утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні  (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

        Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та повинен бути посвідчений нотаріусом.

        Окрім нотаріального посвідчення, договір довічного утримання (догляду), за яким передається набувачеві  у  власність нерухоме майно, також підлягає державній реєстрації.

        Нотаріус посвідчує договори довічного утримання (догляду)  з  дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження.

        Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.

        Набувачем майна за договором довічного утримання (догляду) може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

        Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають співвласниками   майна, переданого їм за договором довічного утримання (догляду), на праві спільної сумісної власності, і  їх обов'язок перед відчужувачем є солідарним.

        Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, договір довічного утримання (догляду) нотаріус посвідчує після визначення частки цього співвласника у спільному майні або визначення порядку користування цим майном між співвласниками.

        У тексті договору довічного утримання (догляду) нотаріус обов'язково зазначає, що набувач майна зобов'язаний надавати відчужувачеві довічно матеріальне забезпечення, а також усі види догляду (опікування) з їх конкретизуванням або без такого, крім того визначається грошова оцінка  матеріального забезпечення, яка встановлюється за згодою сторін.

        У разі зобов'язання набувача забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання (догляду), у тексті договору нотаріус зазначає конкретно  визначену  частину помешкання,  у якій відчужувач або третя особа має право проживати.

Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його,  навіть  якщо  це  не  було  передбачено договором довічного утримання (догляду) (ч. 3 ст. 749 Цивільного кодексу України).

        При посвідченні договору довічного утримання (догляду) нотаріус накладає заборону на відчуження майна в установленому порядку, про що робиться напис на всіх примірниках договору.

        У разі  смерті  фізичної  особи - набувача за договором довічного утримання (догляду) при відсутності у неї спадкоємців або при відмові їх від договору довічного утримання (догляду) нотаріус за письмовою заявою відчужувача  припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний напис.

       Факт смерті набувача нотаріус перевіряє за свідоцтвом державного органу реєстрації актів цивільного стану про смерть.

       Відчужувачу нотаріус повертає приєднаний до примірника договору довічного утримання  (догляду) первинний правовстановлюючий документ на майно або його дублікат, який міститься у справах нотаріуса. Разом з листом нотаріуса про припинення дії договору довічного утримання (догляду) цей правовстановлюючий документ (або його дублікат) подається відповідному органу для перереєстрації.

        Обов'язки набувача за договором довічного  утримання (догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передано відчужувачем.

        Якщо спадкоємці відмовились від прийняття цього майна або якщо в  набувача немає спадкоємців, договір довічного утримання (догляду) припиняється,  відчужувач за його заявою набуває право власності на майно, що було предметом договору.

        У разі ліквідації юридичної  особи - набувача, за умови відсутності у неї правонаступників, нотаріус на підставі витягу з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та письмової заяви відчужувача припиняє дію договору довічного утримання (догляду) та повертає відчужувачу первинний правовстановлюючий документ.

        На всіх примірниках договору нотаріус робить відповідний напис про  припинення дії договору довічного утримання (догляду).

        Розірвання договору довічного утримання за згодою сторін, у тому числі внесення змін до договору, нотаріус оформлює за правилами, викладеними в пункті 49 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, в якій, зокрема, вказується, що договір про відчуження майна, що підлягає державній реєстрації, а також договір про зміну або розірвання такого договору, якщо договір, що змінюється (розривається), був зареєстрований у відповідному  органі, повинні бути подані для державної реєстрації за місцем обліку цього майна, про що нотаріус зазначає у посвідчувальному написі і роз'яснює сторонам.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Ми робимо все, щоб звернувшись до нас вперше, Ви стали нашим постійним клієнтом!Создание сайта в Киеве